UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1.09.2022

Uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbywają się w sali gimnastycznej według następującego porządku:

zerówka godz. 8.00

Kl. IV-VI godz. 9.45

Kl. licealne – 10.30

Kl. VII-VIII godz. 11.00