W świecie wartości i zasad obowiązujących w naszej szkole – konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu na krótką formę komiksową „W świecie wartości i zasad obowiązujących w naszej szkole”.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Mariusz Wiśniewski

  • Renata Dura

  • Marzena Kowalczyk-Kinas


dokonała w dniu 11 maja 2018 roku wyboru prac, które zdaniem Komisji są najciekawsze i najbardziej zgodne z celami oraz kryteriami konkursu. A oto wyniki:

W kategorii I – uczniowie szkoły podstawowej z klas 1 -3 – komisja przyznała I nagrodę Filipowi Grecowi z klasy 3c.

W kategorii II – uczniowie szkoły podstawowej z klas 4 -7 – komisja przyznała nagrody następującym uczniom:

I miejsce Zuzanna Zakrawacz z klasy Va

II miejsce Oliwier Harbowski z klasy IVd

III miejsce Tomasz Szymakowski z klasy IVc

Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone zwycięzcom podczas zakończenia roku szkolnego.

Serdecznie gratulujemy!