Wielka Przygoda z Filmem – ostatni klaps na planie

W minionym tygodniu w sobotę i niedzielę 23/24 września przystąpiliśmy do najważniejszego etapu naszego projektu – nagrywaliśmy film wg własnego pomysłu i napisanego scenariusza w Ośrodku Taradejka w Stęszewie. Pozostał już tylko montaż i udźwiękowienie filmu (w listopadzie) i debiut na dużym ekranie (w grudniu) podczas Festiwalu Ale Kino!

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować za okazałą pomoc p. Marianowi Suchaneckiemu, oraz reżyserowi Mikołajowi Haremskiemu i operatorowi Januszowi Piwowarskiemu za opiekę artystyczną nad projektem

Zdjęcia dostępne są na stronie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu