Wspieramy dzieci z domu dziecka

Wspieramy dzieci z domu dziecka

SU wraz z panią pedagog przeprowadził akcję zbiórki słodyczy oraz odzieży dla dzieci z Domu Dziecka w Kórniku – Bninie.  W niedzielne przedpołudnie pani  pedagog Małgosia Szajek oraz opiekunka SU pani Magda Łobejko przekazały zebrane dary i spędziły miłe chwile w towarzystwie wychowanków domu oraz ich opiekunki. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie i ofiarność, za wielkie serce                  i dobry przykład, że pomagać można na co dzień, a nie tylko podczas wielkich akcji.