Współpraca ze Strażą Miejską i Policją

W dniach 23-24 kwietnia w naszej szkole została przeprowadzona akcja Straży Miejskiej mająca na celu edukację uczniów klas 0-3 z zakresu bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych.
Zostały omówione zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejścia dla pieszych, takie jak obserwowanie sygnalizacji świetlnej, patrzenie w lewo i prawo przed przejściem przez jezdnię oraz bezpieczne korzystanie z chodnika.
Na koniec uczniowie samodzielnie przechodzili przez przejście dla pieszych pod okiem funkcjonariuszy Straży Miejskiej, co pozwoliło im ćwiczyć i utrwalać zdobyte umiejętności.
Takie akcje są bardzo potrzebne i bardzo dziękujemy Straży Miejskiej w Luboniu i Policji za zorganizowanie jej w naszej szkole. Umożliwienie uczniom praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności, może znacząco przyczynić się do poprawy ich bezpieczeństwa na drodze.