Wychowanie do życia w rodzinie

Informujemy, że zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie są obowiązkowe. Rodzice uczniów, którzy nie złożyli do tej pory deklaracji uczestnictwa, złożą je w czasie zebrań 12.09.