Wyniki konkursu na plakat promujący kandydatów na patrona szkoły

Komisja konkursowa oceniając plakaty dotyczące kandydatów na patrona zdecydowała o przydziale nagród:
1 miejsce Franciszek Grzybiak kl. 4 b
2 miejsce Stanisław Błaszkiewicz kl. 2 a
3 miejsce ex aequo Maciej Wieloch, Kuba Linkiewicz kl. 5d , Kacper Kędziora 4b
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone podczas uroczystości nadawania imienia szkole.