Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych klas VI

WYNIKI TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DLA KLAS  VIII  z dnia 18 .06. 2021r.

Uczniowie powinni zdobyć minimum 30 % czyli 24 pkt.

Punkty

(max. 80 pkt)

Kod 01 36
Kod 02 24
Kod 03 29
Kod 04 44
Kod 05 24
Kod 06 24
Kod 07 35
Kod 08 72
Kod 09 52
Kod 10 35
Kod 11 31
Kod 12 38
Kod 13 28
Kod 14 42
Kod 15 nb
Kod 16 49
Kod 17 39
Kod 18 ————
Kod 19 44
Kod 20 46
Kod 21 59
Kod 22 30
Kod 23 22
Kod 24 41
Kod 25 42
Kod 26 48
Kod 27 62
Kod 28 26
Kod 29 nb
Kod 30 39
Kod 31 39
Kod 32 63
Kod 33 21
Kod 34 15
Kod 35 52
Kod 36 26
Kod 37 58
Kod 38 36
Kod 39 21
Kod 40 24
Kod 41 68
Kod 42 18
Kod 43 51
Kod 44 36
Kod 45 41
Kod 46 53
Kod 47 39
Kod 48 30
Kod 49 25
Kod 50 53
Kod 51 36
Kod 52 42
Kod 53 42
Kod 54 32
Kod 55 39
Kod 56 25
Kod 57 40
Kod 58 47
Kod 59 49