Zajęcia edukacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym

Zajęcia edukacyjne na Uniwersytecie Przyrodniczym

29 listopada uczniowie klasy 6a wzięli udział w drugich zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu  w ramach projektu unijnego “Z fizyką na co dzień”. Tematem przewodnim były maszyny proste oraz zagadnienia związane z temperaturą. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z fizycznymi podstawami pomiaru temperatury, przeliczali skalę temperatur oraz poznali przyrządy do pomiaru temperatury, takie jak termometr szklany, elektroniczny, pirometr, kamera termowizyjna. Z maszyn prostych uczniowie wykorzystywali do przeprowadzenia doświadczeń wielokrążki potęgowe i proste oraz równię pochyłą. Dużym zainteresowaniem cieszyło się programowanie robotów Legominstorn EV3. Następny zjazd odbędzie się w styczniu i czekamy na niego z niecierpliwością.