Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 

12 lutego uczniowie klasy 6a wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu  w ramach projektu unijnego „Fizyka na co dzień”. Tematami omawianymi  była mikroskopia, światło, spektroskopia i nano. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi elementami mikroskopu, przygotowywali preparaty do obrazowania za pomocą mikroskopu, dobierając obiektyw i ostrość, rysowali to, co zobaczyli. Dowiedzieli się, że największe powiększenie obrazu można uzyskać za pomocą Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego (TEM). Zdecydowanie nowym pojęciem okazała się spektrometria – nauka polegająca na rejestracji, analizie i interpretacji widm. Używając spektrometrów dokonywali analiz jakościowych i ilościowych, na bazie krzywej wzorcowej określano stężenie substancji badanej – różu bengalskiego. Uczniowie poznali też rodzaje soczewek i sposób ich wykorzystania w optyce, jakie są możliwe wady wzroku i jakich soczewek należy użyć, by skorygować takie wady wzroku, jak dalekowzroczność czy krótkowzroczność. Były to czwarte, niestety ostatnie, zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym. W imieniu wszystkich uczestników dziękuję organizatorom i prowadzącym zajęcia: dr dr inż. Maciejowi Jarzębskiemu, dr inż. Przemysławowi Siejakowi, mgr Łukaszowi Masewiczowi, dr inż. Wojciechowi Smułkowi oraz mgr Katarzynie Woźnicy za te cenne lekcje, pokazanie w ciekawy sposób niezwykłej złożoności zjawisk, za trud, cierpliwość i podzielenie się swoimi pasjami.