Zajęcia otwarte prowadzone metodą CLIL

Grupa uczniów klasy VI a wzięła udział w zajęciach otwartych prowadzonych metodą CLIL. Poprzez zintegrowanie treści z biologii oraz języka angielskiego uczniowie dowiedzieli się czym jest DNA i jakie funkcje spełnia. Doświadczenie w grupach, polegające na wyodrębnieniu DNA z owoców, było okazją do ugruntowania wiedzy, jak również doskonałej zabawy.