Zajęcia SKS dla klas 1-3 SP

Zajęcia SKS dla klas 1-3 SP

Trzymam się prosto – ćwiczę bo lubię

Zajęcia będą prowadzone w każdą środę w godzinach: 15.10-15.55. Rozpoczynamy 21.11.2018 r.

Zajęcia będą podzielone na dwie części. Pierwsza część zabawowa( gry i zabawy ruchowe, wprowadzenie poprzez zabawy do różnych dyscyplin sportu, kształtowanie poszczególnych cech motorycznych), druga część korekcyjna ( gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna połączona z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, które mają na celu kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz korekcję ogólną organizmu)

 Zajęcia będą prowadzone na Sali gimnastycznej oraz salce korekcyjnej.

Maksymalnie na zajęcia może uczęszczać 26 osób.