Zebrania dla rodziców – 13.11.

Zebrania z rodzicami odbywają się 13.11.2018.

O godzinie 17.45 zebrania z rodzicami mają:

6a- s.46

6b- s. 44

7a- s.15

7b- s.7a

7c- s.48

8a-s.12

8b – s.20 ( informatyczna budynek A)

8c- s.17

8d- s.13

8e- s.21

3a- s.49

3b- sala informatyczna budynek B ( parter)

3c-s.5

3b- s. 17

3d-s.26

3e- s. 25

3g – 23

3f – s.18a

1L- s. 24

O godzinie 19.00 zebrania z rodzicami mają:

 

1a-  s.37

1b-s.35

1c- s.5 ( budynek A)

2a-s.38

2b- s.7a budynek A

2c- s.15 ( budynek A)

3a- s.36

3b- s.46

4a-sala informatyczna ( budynek B, parter)

4b- s.42

4c-s.31

4d- s.44

5a- s.41

5b- s.45

5c- s.32

5d-  zebranie odbędzie się w innym terminie z powodu choroby wychowawcy

Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstw są  do dyspozycji rodziców w pokoju nauczycielskim po radzie pedagogicznej do godziny 19.15.