Zebrania z rodzicami – 16.01.2018

O godzinie 18.00 zaczynają się zebrania w klasach:

Klasy gimnazjalne:

Kl.IIa – 49

Kl.IIb – 44 ( budynek B)

Kl.IIc- 5

Kl.IId- 26

Kl. IIe- 25

Kl.II g -7a

Kl.IIf- 18a

IIIa – 45 (budynek B)

IIIb- 23

IIIc- 15

IIId-24

IIIe-48

Klasy SP godz.18.00

Kl.0-świetlica B

Kl.1b-35

Kl.1c-30

Kl. 2a-36

Kl.3b-38

Kl.3d-37

5a-46

5b-44

Kl. 7a- 12

Kl.7b- sala informatyczna – 20

Kl. 7c – 17

Kl.7d- 13

Kl.7e- 21

 

Klasy SP godz.19.00

Kl.1a- 35

Kl.2b-36

Kl.3a -38

Kl.3c-37

Kl.IVa- 42

Kl.IVb-45

Kl.IVc- s.informatyczna

Kl.IVd-41

kl.VIa-46

kl.VIb- 44

 

Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstw dyżurują w pokoju nauczycielskim od godz.18.00 do godziny 19.00.