ZWIERZĘTA ZIMĄ

ZWIERZĘTA ZIMĄ

Dzieci, po wysłuchaniu wiersza I. Salach pt. „Kto pamięta o zwierzętach” zapoznały się ze sposobem dokarmiania ptaków i zwierząt podczas zimy. Podczas zajęć uczniowie uświadomili sobie konieczności dokarmiania zwierząt oraz dopasowali odpowiednie pożywienia do ptaka lub zwierzęcia. Na zajęciach plastycznych praca odbywała się grupowo na dużych arkuszach papieru. Powstały na nich karmniki z dowolnie wybranymi ptakami zimującymi w Polsce. Podczas pracy indywidualnej dzieci wykonały śliczne pieski metodą origami.