2.09. 2020 – zajęcia dla uczniów

W dniu 2.09. uczniowie mają 3 lekcje pod opieką wychowawcy i wychowawcy zastępczego: poznają regulamin zachowania w okresie pandemii, schemat wejść i wyjść ze szkoły,  procedury ewakuacji, kryteria oceniania.

Świetlica działa normalnie – godz.6.30-17.30

Sala – Numer Klasa Godziny zajęć
30 0  

– od godziny rozpoczęcia zajęć wg planu uwzględniającego przesunięcia rozpoczęcia lekcji– 3 godziny, wyjście ze szkoły zgodnie ze wskazanym wyjściem (B, C)

38 IA  j.w – wyjście B
37 IB j.w – wyjście B
35 IC j.w- wyjscie B
36 II A j.w – wyjście C
36 II B j.w- wyjscie B
38 IIC j.w- wyjście C
37 IIIA j.w- wyjście B
31 IIIB j.w- wyjście C
31 IIIC j.w- wyjście C
43 IV A 8.00-10.25
41 IV B 8.50- 11.20
44 V A 9.40-12.10
46 V B 7.55-10.20
s.inf VIA 8.45-11.15
32 VI B 9.40-12.10
45 VIC 10.35-13.10
42 VID 10.35-13.15
15 VII A 7.55-10.15 (wcześniejszy koniec zajęć z uwagi na konieczność dezynfekcji sali)
7a VII B 8.00-10.25
48 VIIC 9.40-12.10
49 VII D 8.00-10.20
12 VIII A 8.00-10.25
15 VIII B 10.35 -13.15
17 VIIIC 8.00-10.25
21 1LA 8.00-10.15 (wcześniejszy koniec zajęć z uwagi na konieczność dezynfekcji sali)
25 2 L 8.00-10.25
21 2 LA 10.35-13.15
23 2 LB 8.50-11.20
24 3L 10.35-13.15