Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców uczniów Zespołu Szkół

Poprzez dziennik elektroniczny zostały wysłane informacje na temat zebrań z rodzicami w dniu 3.09.2020 oraz kwestii bieżących . W dniu 7.09.2020 o godzinie 18.00 w sali numer 5 odbędzie się spotkanie dla Rady Rodziców.