Bezpieczeństwo na drogach-spotkanie z policją

We wtorek, 31 października, odwiedziła dzieci z klasy Ia i Ic sierżant Kinga Koluszenko z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji w Luboniu. Pani Policjant rozmawiała z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności omówiła zasady drogi do i ze szkoły oraz pokazała niektóre znaki drogowe.