Doświadczenia naszej placówki w miesięczniku „Szkoła”

W miesięczniku dla dyrektorów „Szkoła” ukazał się artykuł poświęcony wykorzystaniu dysku Google w zarządzaniu. Autorem jest wicedyrektor naszej szkoły Anita Plumińska-Mieloch.