Egzamin dla uczniów klas VIII

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka

kończy się w semestrze wiosennym

 

 

 

W terminie głównym

1.      język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

W terminie dodatkowym

1.      język polski – 7 lipca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 8 lipca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

  W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.