Godziny pracy biblioteki

Biblioteka w budynku A czynna jest:

Dyżur p. Aleksandry Kołcz – czwartek 13.30-15.05

Dyżur p. Marioli Gryczyńskiej- poniedziałek 13.30-15.05

Biblioteka w budynku B

Dyżur p. Eweliny Iglewskiej-Nowik – wtorek 11.30-13.15

w bibliotece może przebywać jednocześnie 3 uczniów,

– uczeń, który chce wypożyczyć książkę pisze na Librusie do bibliotekarza co najmniej dzień przed terminem dyżuru, wskazując autora i tytuł, tak, aby ten mógł przygotować książkę,

– uczeń oddając książkę wkłada ją do kartonika, plastikowej siatki a wewnątrz na wierzchu umieszcza kartkę podając na niej imię, nazwisko, klasę i datę zwrotu książki oraz odkłada w miejsce wskazane przez bibliotekarza.

– zaleca się stosowanie następujących zasad postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek:

  • egzemplarze wypożyczone do domu winien przyjmować personel zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe,
  • ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji,
  • nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu,
  • przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 4 dni,
  • dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami.