Podziękowania dla darczyńców

W imieniu naszych uczniów składamy podziękowania wszystkim, którzy nas wsparli przekazując  i naprawiając laptopy. Dziękujemy Państwu Elizie i Pawłowi Pieprzyckim, Natalii i Krzysztofowi Skórskim, Tomaszowi i Magdalenie Nowakowskim. Dziękujemy za radość naszych dzieci i bycie dowodem na to, że w trudnym czasie jest wielu wspaniałych ludzi!