Gość z Hospicjum Palium

Gość z Hospicjum Palium

18 października gościł w naszej szkole p. Marcin Przybyszewski, student prawa i wolontariusz Hospicjum Palium  z siedmioletnim stażem. Opowiadał nam o roli wolontariusza, rozbudowie hospicjum,  motylim wolontariacie. Przedstawił mam plan akcji  na bieżący rok szkolny  i zachęcił do działania.