Informacja na temat obiadów

Stołówka

Informacja dla rodziców uczniów jedzących obiady w stołówce

  1. Wpłat dokonujemy do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie jadło obiady. Jeżeli dziecko będzie nieobecne i nie będzie jadło obiadu w szkole, rodzic musi do godziny 8.30 danego dnia powiadomić telefonicznie szkołę, że ucznia nie ma.
  2. Jeżeli dziecko je obiad sporadycznie wpłata musi być dokonana z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.
  3. Na wpłacie umieszczamy dane dziecko i koniecznie klasę, do której dziecko uczęszcza.
  4. Obiady będą wydawane tylko tym, których nazwiska znajdą się na wydruku przelewu z banku.