Informator dotyczacy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli

informator dla rodziców (1) (1)

1.oświadczenie o zamieszkaniu

2.oświadczenie o wielodzietności

3.oświadczenie o samotnym wychowywaniu4.oświadczenie o zatrudnieniu

5.oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu (rodzeństwo)

6.oświadczenie o zamieszkaniu rodziców i o urzędzie skarbowym

7.oświadczenie o byciu absolwentem (rodzeństwo)

8.oświadczenie o minionej rekrutacji bez rezultatu

9.oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica