Kompetencje na szóstkę!

Kompetencje na szóstkę!

 

Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły. Dlatego też uczniowie klasy IIa wraz z wychowawcą biorą udział w programie rozwijającym potencjał uczniów, aby ułatwić im naukę, nawiązywanie relacji z innymi oraz skuteczne komunikowanie się. Lekcje są inspirujące, ciekawe i bardzo kreatywne…. Ostatnio rozegraliśmy „mecz skojarzeń”, budowaliśmy tort z przedmiotów znajdujących się w klasie oraz „jajkodron”J. Jako uczestnicy programu realizujemy podstawę programową, z uwzględnieniem rozwijania kreatywności, innowacyjności czy przedsiębiorczości, kształtujemy umiejętność logicznego i krytycznego myślenia, rozumowania czy argumentowania oraz rozbudzamy i zaspokajamy naturalną ciekawość dziecka!