Laureaci konkursów wojewódzkich odebrali dyplomy

Nasi laureaci odebrali dziś dyplomy poświadczające ich wielką wiedzę, pasję i ciężką pracę. Przypomnijmy: Tymon Dydowicz, Tymoteusz Karalus (przygotowani przez p. Karolinę Wilczyńską-Kąkol), Stanisław Jankowski (opieka Hanna Marcinkowska) – zostali laureatami z matematyki, Sonia Kunin z j. rosyjskiego (opieka Mariola Gryczyńska), z historii tytuł laureata zdobył Łukasz Majerski (przygotowanie Anita Plumińska-Mieloch), z geografii  laureatem został Piotr Latasiewicz (nauczany przez Magdalenę Łobejko), z wosu – Jakub Stelmach  (przygotowany przez Agatę Matyjasek i Alinę Wiatr)

Cieszymy się także z sukcesu uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty konkursów wojewódzkich. Należą do nich – Damian Kayzer i Tymoteusz Kalarus z fizyki (opieka Izabela Stęplowska), Tomek Beszterda i Tomek Kordziński z wosu (opieka Agata Matyjasek, Alina Wiatr) oraz Tymon Dydowicz z chemii (przygotowywany przez Izabelę Cykowiak).