Lekcja wychowawcza inna niż wszystkie

Lekcja wychowawcza inna niż wszystkie
Lekcja wychowawcza i lekcja historii w klasie 4d wyglądały inaczej niż zwykle. Tego dnia uczniowie porządkowali teren przy Dębie Pamięci poświęconym zamordowanemu w Katyniu Powstańcowi Wielkopolskiemu, dyrektorowi Zakładów Ziemniaczanych w Luboniu kapitanowi rez. Antoniemu Marcinkowskiemu oraz przy grobie śp. ks. Stanisława Streicha. Podczas tych lekcji dowiedzieli się o tym, co stało się w Katyniu, jakie znaczenie dla nas miało Powstanie Wielkopolskie, kim był i jak zginął ksiądz Stanisław Streich oraz, że my, „pokolenie czasu pokoju”, powinniśmy zawsze pamiętać o tych , którzy zginęli w obronie wolności i wiary.