Luboń moim miastem

Uczniowie klas 1-3 w listopadzie realizują projekt: „Luboń moim miastem”. Głównymi celami projektu są:  rozwijanie zainteresowań regionem i poczucia przynależności do środowiska lokalnego oraz  kształtowanie szacunku dla swojego miasta i jego dóbr kultury. Uczniowie klasy 1 a wykonali pierwsze zadanie: pokolorowali obrazki przedstawiające charakterystyczne miejsca w Luboniu i wykleili herb naszego miasta.