Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dziś nasi nauczyciele naszej szkoły otrzymali z rąk pani burmistrz nagrody z okazji Dnia Eduacji Narodowej. Nagrodzeni zostali:
Maria Gabler
Ewelina Iglewska-Nowik
Anna Kowalczyk
Monika Matczak
Anita Plumińska-Mieloch
Piotr Świdziński
Adam Tomaszczyk
Karolina Wilczyńska-Kąkol
Gratulujemy!