Pasowanie na ucznia

12 października uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów. Pierwszoklasiści po zaprezentowaniu piosenek i wierszyków, przeszli przez próbę wiedzy i sprawności. Z wszystkimi zadaniami poradzili sobie wspaniale i udowodnili, że zasłużyli na miano ucznia. Pani Dyrektor dokonała uroczystego aktu pasowania na uczniów. Dzieci z klas pierwszych podchodząc do odciśnięcia palca w pamiątkowej księdze przechodzili przez bramę, jako symbol włączenia do braci uczniowskiej naszej szkoły.