Oddawanie podręczników

Oddawanie podręczników

 

Podręczniki będą oddawane przez uczniów po zakończeniu omawiania treści. Panie bibliotekarki przygotują harmonogram, który zostanie przesłany rodzicom i uczniom przez Librusa.