Olimpus z języka angielskiego dla klas IV

Olimpus z języka angielskiego dla klas IV
W dniu dzisiejszym uczniowie klas IV zmagali się z zadaniami z języka angielskiego. Test olimpiady składał się z 30 pytań. W testach z sesji zimowej tylko jedna z podanych odpowiedzi była poprawna.
Olimpiada z języka angielskiego sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.