Pasowanie klas I

PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH
Dnia 16 października 2017 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu zostali oficjalnie włączeni w grono uczniowskie. Pasowanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 od prezentacji klas, uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a także tańczyli. Podczas uroczystości pasowania klasy pierwsze uczestniczyły również w mini teście, który polegał na sprawdzeniu ich wiedzy oraz sprawności fizycznej. Po części wstępnej nastąpił czas na uroczyste mianowanie. Pani Dyrektor Grażyna Leciej wraz z zastępca Burmistrza Miasta Luboń Panem Mateuszem Mikołajczakiem dokonała pasowania uczniów klas pierwszych, mianując każdego ucznia indywidualnie i witając go w gronie uczniów naszej szkoły.