Zapobieganie wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

W 2017 roku na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego w okresie od marca do 6 października zarejestrowano 237 zachorowań na WZW typu A. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie zgłoszono tylko jedno zachorowanie.  Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła działania mające na celu rozpowszechnienie informacji na temat profilaktyki tej choroby.

elektroniczna wersja ulotki-min