Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/22

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas I i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/21

ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I

02.03. 2021 dla oddziału przedszkolnego i klasy I – od godziny 16.00 do 17.30 , spotkania w szkole w grupach 5-osobowych. Wejście do szkoły co 15 minut od ulicy Dąbrowskiego. Rejestracja – Tel. 516 190 783 w godzinach 8:00-15:00 lub mail: zswluboniu@gmail.com

Spotkanie wirtualne –  2.03.2021 godz., 18.00. Link zostanie wysłany rodzicom, którzy do dnia 1.03. zarejestrują się drogą mailową (zswluboniu@gmail.com) na spotkanie podając imię i nazwisko oraz adres mailowy.

DataEtap rekrutacji/czynność rodzica
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
08 marca 2021 r. (od godz. 8:00)18 marca 2021 r. (do godz. 15:30)Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów.
29 marca 2020 r. (godz. 13:00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
29 marca 2021 r. (od godz. 13:00)
02 kwietnia 2021 r. (do godz. 15:30)
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
09 kwietnia 2021 r. (godz. 13:00)
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
Od 09 kwietnia 2021 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych
23 kwietnia 2021 r. (godz. 8:00)
5 maja 2021 r. (godz. 15:30)
Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
07 maja 2021 r. (godz. 13:00)
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
07 maja 2021 r. (od godz. 13:00)
11 maja 2021 r. (do godz. 1530)
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
14 maja 2021 r. (godz. 13:00)
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 17 maja 2021 r.Procedura odwoławcza.
31 sierpnia 2021 r.Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.