„Rodzic i nauczyciel partnerem w procesie edukacji i wychowania” – konferencja dla rodziców i nauczycieli

Zaproszenie na konferencję!
W imieniu Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej zapraszamy rodziców i nauczycieli na konferencję „Rodzic i nauczyciel partnerem w procesie edukacji i wychowania”, która odbędzie się 9.XII 2019 roku o godzinie 18.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Kołłątaja 1 w Luboniu. Temat: Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami, aby uniknąć zagrożeń związanych z uzależnieniami”