Szkoła Myślenia Pozytywnego

Sprawozdanie Szkoła Myślenia Pozytywnego – klasa 3b

31 marca w klasie 3 b odbyły się warsztaty w ramach realizacji projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”.  W labiryncie słów uczyliśmy się  wyrażać swoje zdanie, emocje, empatię oraz  rozwijaliśmy umiejętności komunikacyjne. Pracowaliśmy w grupach wskazywaliśmy  co dla nas oznaczają dane słowa w określonych sytuacjach społecznych. Podczas burzy mózgów dyskutowaliśmy na temat cytatów dotyczących znaczenia słów w konfliktach. Na zakończenie zajęć rozdawaliśmy dobre słowa:  Podaruję Ci „dobre słowo”-…, gdyż zasługujesz na to, aby docenić/ zauważyć … . Swoje wypowiedzi nagraliśmy w formie podcastu.