Szkolny konkurs ortograficzny

W piątek 8 czerwca odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klas drugich i trzecich. W konkursie wzięli udział wytypowani przez wychowawców reprezentanci klas. Celem konkursu było: promowanie poprawnej polszczyzny, szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością ortograficzną. Uczestnicy pisali dyktanda pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom – organizatorki konkursu Maria Gabler i Katarzyna Królikiewicz.
Wyniki konkursu:
Klasy drugie:
1 miejsce – Jędrzej Androsiuk
2 miejsce – Blanka Urbanek
3 miejsce – Wojciech Durka
Klasy trzecie:
1 miejsce – Urszula Janiak
2 miejsce – Maja Podsadny i Tomasz Jakub.