Terminy i zasady konsultacji w szkole dla uczniów

 

  1. Od 25.05. zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas VIII, a od 1.06 dla wszystkich pozostałych uczniów zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły w ogłoszeniach i zakładce „uczę się w domu”. Konsultacje on-line odbywają się nadal.
  2. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza na stronie szkoły, w zakładce „uczę się w domu”, termin konsultacji danego nauczyciela.
  3. Zawiadamia nauczyciela poprzez Librusa, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację o swoich potrzebach. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres.
  4. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
  5. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie 7.55-8.00 i 13.25-13.30, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach. Uczniowie klas VII-VIII i LO wchodzą wejściem A (od ul. Armii Poznań), uczniowie klas I-VI wejściem od ul. Dąbrowskiego.

4.Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących  i dokonuje dezynfekcji rąk. Podaje pracownikowi wyznaczonemu do pomiaru temperatury zgodę od rodziców na jej pomiar. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.

5.Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.

6.Uczeń przechodzi  od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.

7.Nakrycia nie są zostawiane w szafkach, uczeń zabiera je ze sobą do Sali.

8.Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

  1. Uczeń, który będzie łamał zasady otrzymuje punkty karne – od -5 do -20, może otrzymać także naganę dyrektora.
  2. Uczeń, który po raz drugi złamie zasady może korzystać z konsultacji tylko pod opieką rodzica.

 

Tabela nr 1. Konsultacje dla klas VIII od 25.05 do 29.05.2020

 

Imię i nazwisko nauczyciela Dzień konsultacji Godziny konsultacji

8.00-8.45 lub 13.30-14.15

Sala
Cykowiak Izabela poniedziałek 25.05.2020 8.00 – 8.45 17
Dymek Ludmiła
Gabryelska Aldona piątek 29.05.2020 8.00 – 8.45 17
Gośliński Albert poniedziałek 25.05.2020 8:00-8:45 sala gimnastyczna
Gryczyńska Mariola poniedziałek 26.05.2020 13.30-14.15 biblioteka bud. A
Haglauer-Dydowicz Joanna czwartek 28.05.2020 13.30-14.15 46
Jabłońska Magdalena wtorek 26.05.2020. 13.30.-14.15. siłownia
Kołcz Aleksandra czwartek 28.05.2020 13.30-14.15 biblioteka bud. A
Konieczny Krzysztof Poniedziałek 25.05.2020 13.30-14.15 inf bud.B
Kuciak-Gola Iwona 28.05 czwartek 8:00 – 8:45 48
Marcyniuk Paweł 26. 05 wtorek 8:00 – 8:45 15
Mazurek Katarzyna 26 maja wtorek 13.30-14.15 25
Łobejko Magdalena 28 maja czwartek 13:30-14:15 23
Łuczak Norbert 29 maja piątek 8:00-8:45 sala gim
Pawlak Monika 26.05 wtorek 13.30- 14.15
Pilecka Marta 25.05 – poniedziałek 8.00 – 8.45 gabinet

pedagoga

Rymaniak Anna 29.05- piątek 13.30- 14.15 15
Sawościanik Marta 28 maja- czwartek 13.30-14.15 12
Sokólska Joanna  

29 maja – piątek

8:00 – 8:45 5
Szal Alicja 26 maja – wtorek 13.30 – 14.15 (kl. 8a) 12
Świdziński Piotr 25 maja – poniedziałek 13.30-14.15 inf bud.A
Tomaszczyk Adam 27 maja – środa 8.00-8.45 25
Wiatr Alina 28 maja – czwartek 13:30 – 14:15 49
Wichłacz Małgorzata
Wilczyńska–Kąkol Karolina 27 maja – środa 13.30-14.15 24
Wierzbicki Krzysztof 28 maja-czwartek 13:30-14:15 sala gim
Wójcik Justyna 25 maja – poniedziałek 13.30 – 14.15 21
Zdrojowa Kinga 27 maja – środa 8.00 – 8.45 15

 

Tabela nr 2. Konsultacje dla klas I-VIII od dnia 1.06.2020

Tabela nr 2. Konsultacje dla klas I-VIII od dnia 1.06.2020

 

Imię i nazwisko nauczyciela Dzień konsultacji Godziny konsultacji

8.00-8.45 lub 13.30-14.15

Sala
Bednarska Ilona poniedziałek 13.30 – 14.15

14.20 – 15.05

s.41
Bójko piątek 8.00 –  8.45
Buchting Roberto wtorek 8.00-8.45 sala informatyczna
Cerbińska Julia poniedziałek 13.30-14.15 36
Cykowiak Izabela poniedziałek

środa

8.00 – 8.45

13.30 – 14.14

17

17

Dura Renata
Dymek Ludmiła poniedziałek 8.oo-8.30 20a?
Gabler Maria czwartek 8.00 – 8.45 38
Gabryelska Aldona czwartek 04.06.2020

piątek  05.06.2020

8.00 – 8.45

8.00 – 8.45

17

17

Gośliński Albert Poniedziałek 8:00-8:45 sala gimnastyczna
Grien Katarzyna Poniedziałek 13.30-14.15 31
Gryczyńska Mariola poniedziałek 13.30 – 14.15

14.20 – 15.05

biblioteka bud. A
Haglauer-Dydowicz Joanna czwartek 13.30-15.00 46
Hajder Oskar wtorek 14:20-15:05 21
Hinz Małgorzata czwartek 13.30 – 14.15 38
Iglewska -Nowik Ewelina wtorek 11.30-13.30 biblioteka

13.30-14.15 j.pol 6d

biblioteka bud. B
Jabłońska Magdalena wtorek 2.06.2020. 13.30.- 14.15. siłownia
Janc-Wiza Katarzyna poniedziałek 8.00-8.45 36
Kiercul Grażyna czwartek 8.00 -8.45 sala gimnastyczna
Kołcz Aleksandra czwartek 13.30 – 14.15

14.20 – 15.05

biblioteka bud. A
Konic-Kosmala Katarzyna poniedziałek 13.30-14.15 45
Konieczna Joanna poniedziałek 13:30-14:15 32
Konieczny Krzysztof Poniedziałek  1.06. 13.30-14.15

14.20-15.05

inf. bud B
Kowalczyk Anna środa 13.30-14.15

 

14.20-15.05

sala5

 

sala5

Kowalczyk -Kinas Marzena poniedziałek 13.30 – 14.15

14.20 – 15.05

 

sala 44

Królikiewicz Katarzyna czwartek 8:00 – 8:45 37
Kuciak-Gola Iwona wtorek 8:00 – 8:45 48
Marcinkowska Hanna Środa 13 30 -14 15 gabinet lub s.7
Marcyniuk Paweł wtorek 02.06 8:00 – 8:45 15
Matczak Monika wtorek 13.30-14.15 5
Mazurek Katarzyna wtorek 13.30-14.15 25
Młynarska- Gulczyńska Anna wtorek 13.30-15.00 gab. pedagoga
Nawrocka Joanna czwartek 13.30-14.15

 

14.15-15.00

s  32
Łobejko Magdalena czwartek 13:30-14:15

14:20-15:05

23
Łuczak Norbert piątek 8:00 – 8:45 sala gim
Olejniczak Monika czwartek 8:00-8:45 35
Pawlak Monika wtorek 13:30-14:15

14:20-15:05

gabinet psychologa
Pilecka Marta poniedziałek 8.00 – 8.45

13.30 – 14.15

gabinet pedagoga
Plumińska-Mieloch Anita poniedziałek 13.30-14.15 gabinet dyrektora
Ruszkowska Hanna poniedziałek 13.30 – 14.15 sala 46
Rymaniak Anna piątek 5.06 13.30-14.15

14.20-15.05

15
Sawościanik Marta czwartek 13.30- 14.15

14.15 -15.00

12
Sienkiewicz Marta środa 08:00-08:45 36
Sokólska Joanna piątek

czwartek

8:00 – 8:45

 

13:30 – 14:15

5

 

5

Sowińska Kamilla wtorek 13:30-14:15 gab. psychologa
Stępniewski Rafał wtorek 13:30-14:15

14:15-15:00

s.7a
Szal Alicja wtorek 13.30 – 14.15 12
Śniegocka Magdalena wtorek 13.30-14.15 37
Świdziński Piotr Poniedziałek  1.06. 13.30-14.15

14.20-15.05

inf. bud A
Tomaszczyk Adam poniedziałek

środa

8.00-8.45

8.00-8.45

25

25

Walkowiak Przemysław czwartek 13.30 – 14.15

14.20 – 15.05

13
Wiatr Alina czwartek 04.06. 13:30-14:15 49
Wichłacz Małgorzata poniedziałek 13.30 – 14.15

14.20-15.05

42
Wierzbicki Krzysztof środa 13:30-14:15 siłownia
Wilczyńska–Kąkol Karolina wtorek 13.30-14.15

14.20-15.10

24
Wójcik Justyna poniedziałek 13.30-14.15

14.20-15.05

21
Zdrojowa Kinga czwartek 8.00 – 8.45 15
Urbaniak Małgorzata poniedziałek 13.30 – 14. 15 30