Tydzień Edukacji Globalnej

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w promowaniu edukacji globalnej. W bieżącym roku szkolnym podejmowaliśmy szereg działań w tym zakresie. Jednym z nich była ekologiczna gra miejska „Smog czy smok”. Zorganizowaliśmy dwie wystawy historyczne, z których jedna dotyczyła powstania wielkopolskiego, a druga zbrodni wołyńskiej. 11 listopada kolejny raz na fejsbuku budziliśmy polskich bohaterów. Wszystko po to, by przypomnieć, jak cennym darem jest pokój na na świecie. Przeprowadzamy akcje zbiórki darów dla Afryki i obecnie prowadzimy zbiórkę darów dla naszych rodaków we Lwowie.
W projekt zaangażowane jest liczne grono  z naszej szkoły -szef projektu w tym roku, czyli Justyna Wójcik oraz inni nauczyciele – Anita Plumińska – Mieloch, Hanna Marcinkowska, Anna Kowalczyk, Magdalena Łobejko, Piotr Świdziński, Kinga Zdrojowa, Agata Matyjasek,Maria Gabler, Katarzyna Królikiewicz Norbert Łuczak, Maciej Durczewski oraz Aleksandra Kołcz.