VI Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

VI Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

W tym roku mija 115 rocznica urodzin Ireny Jurgielewiczowej – autorki znanych powieści „Ten obcy”, czy „Inna”. Dlatego chcielibyśmy zaproponować temat, którego jeszcze nie było… Napiszcie powieść obyczajową mówiącą o Was samych. Co Was dotyka, z czym nie możecie sobie poradzić, a może wręcz odwrotnie – co jest waszym największym szczęściem, czy sukcesem… Czekamy na wasze wspaniałe książki!

 

Patronat Dyrektora SP 3 w Luboniu

 

REGULAMIN

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń

Tel.61 810 28 38, e-mail:spnr3@lubon.pl

Cele:

– zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

– popularyzowanie twórczości literackiej dzieci

– rozwijanie uzdolnień plastycznych

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

– przygotowanie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze

 

Adresaci konkursu:

– uczniowie szkół podstawowych powiatu poznańskiego

 

Zasady uczestnictwa:

– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego

– jeden autor może nadesłać jeden utwór

– autor oprócz tekstu tworzy ilustracje do swojego utworu ( w sposób dowolny – komputerowo, ręcznie) oraz stara się nadać utworowi formę książki (okładka z umieszczonym tytułem, autorem itd.). Dopuszcza się dwóch autorów- ilustrator i pisarz.

– książka może mieć dowolny format oraz nie więcej niż 10 stron

 

Kryteria oceniania:

– prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz klasy VII i oddziały gimnazjalne

– komisja będzie zwracać uwagę na twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową oraz oryginalne ilustracje

– prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora SP 3 w Luboniu

 

Termin składania prac:

Książki opatrzone danymi personalnymi (imię, nazwisko, wiek, adres szkoły, adres email) należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu do 11 maja 2018 roku ( u p. Eweliny Iglewskiej – Nowik)

O wynikach konkursu organizator poinformuje drogą elektroniczną do 30 maja 2018 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uroczyste wręczenie odbędzie się 4 czerwca 2018 roku, o godz. 17.00 w SP 3 w Luboniu.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Ewelina Iglewska-Nowik (nauczyciel bibliotekarz) : ewe.ig@wp.pl