Zebrania z rodzicami – 10.04.2018

Zebrania z rodzicami zaczynają się o godz. 18.0o w dniu 10.04.2018

Klasy gimnazjalne:

Kl.IIa – 49

Kl.IIb – 17

Kl.IIc- 5

Kl.IId- 26

Kl. IIe- 25

Kl.II g -7a

Kl.IIf- 18a

IIIa – 24

IIIb- 23

IIIc- 15

IIId- zebranie odbyło się w dniu 4.04.2018

IIIe-48

Klasy SP godz.18.00

Kl.0-świetlica B

Kl.1b-35

Kl.1c-30

Kl. 2a-36

Kl.3b-38

Kl.3d-37

Kl.6a

Kl. 6b-44

kl.Va-46

Kl. 7a- 12

Kl.7b- sala informatyczna – 20

Kl. 7c – 45 (budynek B)

Kl.7d- 13

Kl.7e- 21

 

Klasy SP godz.19.00

Kl.1a- 35

Kl.2b-36

Kl.3a -38

Kl.3c-37

Kl.IVa- 42

Kl.IVb-45

Kl.IVc- s.informatyczna

Kl.IVd-41

Kl.Va-46

Kl.Vb- 44

 

 

4.Nauczyciele, którzy nie mają wychowawstw dyżurują w pokoju nauczycielskim do godziny 19.00.