Wykład dla rodziców i nauczycieli – Internet szansą czy zagrożeniem? Jak przeciwdziałać agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży?

Przypominamy! Zaproszenie dla rodziców i nauczycieli
W imieniu Pani Burmistrz Małgorzaty Machalskiej, mam zaszczyt zaprosić Państwa – Rodziców i Nauczycieli na III Konferencję Rad Rodziców w Luboniu. Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017 r. o godzinie 18.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu (wcześniej Gimnazjum nr 2) przy ul.Kołłątaja 1. Wykład wygłosi Pan Prof. Dr hab. Jacek Pyżalski na temat Internet szansą czy zagrożeniem? Jak przeciwdziałać agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji w sekretariacie szkoły(618102838) lub poprzez dziennik elektroniczny pisząc do wicedyrektora Anity Plumińskiej-Mieloch.