Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym

3 stycznia uczniowie klasy 6A wzięli udział w kolejnych zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Przyrodniczym. Tematem przewodnim były:  Ekologia i fizyka sportu. Odnawialne źródła energii.
Uczniów podzielono na grupy, które kolejno przechodziły trzy różne ćwiczenia. Każdy zespół poddano próbom wysiłkowym na rowerach treningowych. Przy założonej prędkości mierzono pokonany dystans oraz tętno, zwiększano obciążenie. Przeprowadzono też testy naturalnego sposobu poruszania się na bieżni, oceniając chód przy zwiększającej się prędkości. Drugie ćwiczenie polegało na badaniu i analizie obwodów elektrycznych. Uczniowie poznali podstawowe oznaczenia stosowane na schematach elektrycznych. Trzecie zadanie związane było z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak słońce, woda wiatr, biomasa. Uczniowie dowiedzieli się, czym są ogniwa fotowoltaiczne, kiedy elektrownie wiatrowe wytwarzają energię elektryczną.  Kolejne warsztaty odbędą się w lutym, niestety już ostatnie.