Zajęcia z pierwszej pomocy dla rodziców

Zajęcia z pierwszej pomocy dla rodziców
Wczoraj z inicjatywy Rady Rodziców odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadził Bartosz Urbański strażak ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Dziękujemy bardzo!