Zapytanie ofertowe – prace malarskie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Luboniu

 

zaprasza
do złożenia oferty na malowanie 4 sal lekcyjnych i korytarza

 

Termin realizacji zamówienia: 26.05.2020

 

Przedmiot zamówienia:

 

Specyfikacja prac malarskich

Obmiary

Sala 25

 1. Malowanie farbą emulsyjną sufitu 55,19 m2
 2. Malowanie farbą emulsyjną ścian 66,16 m2
 3. Malowanie farbą olejną lamperii 60,48 m2
 4. Malowanie farbą olejną parapetów okiennych

1,75 x 0,45 x 4 = 3,16 m2

 1. J. w. lecz grzejników panelowych

1,0 x 0,6 x 1,1 x 3 = 1,98 m2

 1. J. w. lecz grzejników radiatorowych

12 x 0,6 x 0,4 = 2,88 m2

 1. J. w. lecz rury fi 50 – 45,0 mb
 2. J. w. lecz stolarka drzwiowa 0,8 x 2,0 x 2,5 x 2 = 8,0 m2

Ościeżnica 5,0 x 0,25 x 1,1 = 1,38 m2

 1. Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 55,19 x 2,0 = 110,38 m2

Sala 37

 1. Malowanie farbą emulsyjną sufitu 54,30 m2
 2. Malowanie farbą emulsyjną ścian 53,64 m2
 3. Malowanie farbą olejną lamperii 46,19 m2
 4. Malowanie farbą olejną parapetów okiennych

1,75 x 0,45 x 4 = 3,16 m2

 1. J. w. lecz grzejników radiatorowych

43 x 0,6 x 0,4 = 10,32 m2

 1. J. w. lecz rury fi 50 – 25,0 mb
 2. Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 54,30 x 2,0 = 108,60 m2

Sala 44

 1. Malowanie farbą emulsyjną sufitu 54,30 m2
 2. Malowanie farbą emulsyjną ścian 53,64 m2
 3. Malowanie farbą olejną lamperii 46,19 m2
 4. Malowanie farbą olejną parapetów okiennych

1,75 x 0,45 x 4 = 3,16 m2

 1. J. w. lecz grzejników radiatorowych

43 x 0,6 x 0,4 = 10,32 m2

 1. J. w. lecz rury fi 50 – 25,0 mb
 2. Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 54,30 x 2,0 = 108,60 m2

 

 

Sala komputerowa

 1. Malowanie farbą emulsyjną sufitu 27,42 m2
 2. Malowanie farbą emulsyjną ścian 40,66 m2
 3. Malowanie farbą olejną lamperii 31,03 m2
 4. Malowanie farbą olejną parapetów okiennych

1,75 x 0,45 x 2 = 1,58 m2

 1. J. w. lecz grzejników radiatorowych

14 x 0,6 x 0,4 = 3,36 m2

 1. Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 27,42 x 2,0 = 54,84 m2

Korytarz przyziemie

 1. Malowanie farbą emulsyjną sufitu 190,02 m2
 2. Malowanie farbą emulsyjną ścian 239,65 m2
 3. Malowanie farbą olejną lamperii 266,85 m2
 4. J. w. lecz rury fi 100 – 86,0 mb
 5. Malowanie farbą olejną parapetów okiennych

1,75 x 0,45 x 2 = 1,58 m2

 1. J. w. lecz grzejników rurowo-żebrowych

1,65 x 3 = 4,95 mb

 1. J.w. lecz balustrada 9,2 x 1,15 = 10,58 m2
 2. Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 190,02 m2

 

Czynnikiem decydującym przy wyborze oferty jest cena.

 

Oferty należy składać w  Zespole Szkół ul. Armii Poznań 27 , 62-030 Luboń lub przesłać na adres email: zswluboniu@gmail.com lub faksem na nr 061 8102838 w terminie do dnia   6.05.2020  do godz. 12.00

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela sekretariat szkoły.

Tel/fax: 618102838