Zebrania z rodzicami – 21.01.2020

  1. Zebrania z rodzicami dla klas 0-V odbywają się o godzinie 17.30, klasy VI-LO mają zebrania o godzinie 18.30 ( oprócz klasy 2L – godz.17.45)
  2. Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami są dostępni dla rodziców w pokoju nauczycielskim w godzinach 17.30 – 19.00.

 

 

Sala – Numer

Zebranie

 

Klasa Nazwisko i imię wychowawcy
30 0 Małgorzata Urbaniak
36/ I A Janc-Wiza Katarzyna
45 I B Cerbińska Julia
31 I C Grien Katarzyna
37/ II A Królikiewicz Katarzyna
41 II B Konieczna Joanna
17 II C Śniegocka Magdalena
32 III A Gabler Maria-zast.
38/ III B Hinz Małgorzata
35 IIIC Monika Olejniczak
44 IV A Kiercul Grażyna
46 IV B Wójcik Justyna
48 V A Konieczny Krzysztof
42 V B Młynarska-Gulczyńska Anna
15 V C Frąckowiak Romana-zast.
12 VD Pilecka Marta
46 VI A Wichłacz Małgorzata
45 VI B Konic Katarzyna
32 VI C Nawrocka Joanna
41 VI D Janicka Beata
12 VII A Szal Alicja
5 VII B Rymaniak Anna
17 VII C Cykowiak Izabela
15 VIII A Zdrojowa Kinga
7a VIII B Sawościanik Marta
48 VIII C Haglauer-Dydowicz Joanna
25 1 L Tomaszczyk Adam
24 2 L Wilczyńska-Kąkol Karolina
21 1 LA Piotr Świdziński
23 1 LB Łobejko Magdalena