Zebrania z rodzicami – 7.11.2017

Zebrania z rodzicami – 7.11.2017

– o godz. 17.45 zaczynają się zebrania dla rodziców klas szkoły podstawowej:

Kl.0 – s.30

Kl.2a – 49 ( wejście od ul. Armii Poznań, klasa gimnazjalna)

Kl.2b- 36

Kl.3a- 48 ( wejście od ul. Armii Poznań, klasa gimnazjalna)

Kl.3b- s.38

Kl.3c- 5 (wejście od ul. Armii Poznań, klasa gimnazjalna)

Kl.3d – 37

Kl. 4a- 42

Kl.4b-45

Kl.4c- sala informatyczna

Kl.4d- z uwagi na nieobecność wychowawcy zebranie odbędzie się tydzień później

Kl.5a -15 (wejście od ul. Armii Poznań, klasa gimnazjalna)

Kl.5b- 17 (wejście od ul. Armii Poznań, klasa gimnazjalna)

Kl.6a –  46

Kl.6b- 44

Godz.18.00

Kl.IIc gimnazjalna – 5

O godz.19.00 zebrania mają:

Kl. 1a (SP)- s. 41

Kl.1b (SP)- s.35

Kl.1c (SP)- 30

Kl. 7a- s.5

Kl.7b- sala informatyczna – 20

Kl. 7c – biblioteka

Kl.7d- s.13

Kl.7e- 21

Klasy gimnazjalne:

Kl.IIa – 49

Kl.IIb – 17

Kl.IId- 26

Kl. IIe- 25

Kl.II g -7a

Kl.IIf- 18a

IIIa – 12

IIIb- 23

IIIc- 15

IIId-24

IIIe-48

Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami pozostają do dyspozycji rodziców od godziny 17.45 do godziny 19.00 w pokoju nauczycielskim.